Your browser does not support JavaScript!
招生最新消息 
招生訊息
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本校四技聯合登記分發錄取生免辦理報到本校預定九月初註冊,有關學生註冊、繳費減免、宿舍登記等相關事宜;於八月中旬寄發之新生資料袋,會有詳細說明。